PN-Z-04015-06:1993 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości siarki i jej związków -- Oznaczanie dwusiarczku węgla w powietrzu atmosferycznym (imisja) metodą spektrofotometryczną

Zakres

Metoda polega na pochłanianiu dwusiarczku węgla w etanolowym roztworze wodorotlenku potasu i spektrograficznym oznaczaniu po reakcji dwusiarczku węgla z octanem kadmowym a następnie z NN-dwumetylo-p fenylodwuaminą. Metoda jest stosowana do oznaczenia stężeń dwusiarczku węgla w zakresie od 4 do 250 mikrogramów w metrze sześciennym powietrza. Podano aparaturę, przyrządy i materiały, odczynniki i roztwory, pobieranie próbek, przygotowanie skali wzorców, sporządzanie krzywej wzorcowej, wykonanie oznaczania, obliczanie wyników, końcowy wynik oznaczania

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04015-06:1993 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości siarki i jej związków -- Oznaczanie dwusiarczku węgla w powietrzu atmosferycznym (imisja) metodą spektrofotometryczną
Data publikacji 30-09-1993
Data wycofania 04-09-2014
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 280, Jakości Powietrza
Zastępuje PN-Z-04015-06:1987 - wersja polska
ICS 13.040.20