PN-Z-04015-03:1993 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości siarki i jej związków -- Oznaczanie zawartości siarczanów rozpuszczalnych w wodzie w pyle zawieszonym w powietrzu atmosferycznym (imisja) metodą miareczkowania spektrofotometrycznego

Zakres

Metodę stosuje się do oznaczania siarczanów rozpuszczalnych w wodzie zawartych w pyle zawieszonym w powietrzu atmosferycznym (imisja), w próbkach pobieranych przez 24 h (średniodobowych).

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04015-03:1993 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości siarki i jej związków -- Oznaczanie zawartości siarczanów rozpuszczalnych w wodzie w pyle zawieszonym w powietrzu atmosferycznym (imisja) metodą miareczkowania spektrofotometrycznego
Data publikacji 30-06-1993
Data wycofania 01-09-2014
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 280, Jakości Powietrza
ICS 13.040.20