PN-Z-04013-3:2003 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-Z-04013-3:2012 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości berylu -- Oznaczanie berylu i jego związków nieorganicznych na stanowiskach pracy metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z kuwetą grafitową

Zakres

Opisano metodę polegającą na osadzeniu berylu i jego związków na filtrze membranowym, mineralizacji próbki stężonym kwasem siarkowym(VI) oraz azotowym(V) i sporządzeniu roztworu do analizy w rozcieńczonym kwasie azotowym(V). Beryl w tym roztworze oznacza się metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z kuwetą grafitową. Najmniejsze stężenie berylu i jego związków, jakie można oznaczyć stosując tę metodę, wynosi 0,00025 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04013-3:2003 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości berylu -- Oznaczanie berylu i jego związków nieorganicznych na stanowiskach pracy metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z kuwetą grafitową
Data publikacji 08-07-2003
Data wycofania 12-10-2012
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30
Zastąpiona przez PN-Z-04013-3:2012 - wersja polska