PN-Z-04011-06:1992 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości arsenu i jego związków -- Oznaczanie arsenu i jego związków nieorganicznych w pyle zawartym w powietrzu atmosferycznym (imisja) metodą wodorkowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej

Zakres

Metoda badania polega na zatrzymaniu arsenu i jego związków nieorganicznych na sączku z włókniny szklanej, wymyciu ich mieszanina kwasów, sporządzeniu kwaśnego roztworu, w wyniku czego powstaje arsenowodór. Następnie próbkę poddaje się analizie metodą absorpcyjnej spektrofotometrii atomowej i określa stężenie arsenu i jego związków nieorganicznych, bez arsenowodoru (w przeliczeniu na arsen). Oznaczalność metody wynosi 0,005 ug w 1 metrze sześciennym powietrza

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04011-06:1992 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości arsenu i jego związków -- Oznaczanie arsenu i jego związków nieorganicznych w pyle zawartym w powietrzu atmosferycznym (imisja) metodą wodorkowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Data publikacji 05-12-1992
Data wycofania 14-11-2012
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 280, Jakości Powietrza
ICS 13.040.20