PN-Z-04009-03:1990 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości azotu i jego związków -- Oznaczanie amoniaku na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną w świetle widzialnym, indofenolową

Zakres

Metoda polega na reakcji amoniaku z podchlorynem sodowym i fenolem w obecności nitroprusydku sodowego, w wyniku czego powstaje indofenol o niebieskim zabarwieniu. Zawartość amoniaku oznaczana jest metodą spektrofotometryczną. Oznaczalność metody wynosi 4 mg w 1 m sześciennym powietrza. Metody nie można stosować w przypadku jednoczesnej obecności w powietrzu formaldehydu i cyjanowodoru w ilości powyżej 14 mg/m sześcienny oraz w obecności amin aromatycznych

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04009-03:1990 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości azotu i jego związków -- Oznaczanie amoniaku na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną w świetle widzialnym, indofenolową
Data publikacji 03-02-1990
Data wycofania 17-10-2011
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30