PN-Z-04008-03:1992 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Pobieranie próbek -- Wytyczne stosowania zwężek do pobierania próbek powietrza atmosferycznego (imisja)

Zakres

Określono zasady stosowania zwężek przy pobieraniu próbek powietrza. Podano: określenie, warunki stosowania zwężek do uzyskania ustalonych przepływów powietrza, wytyczne przygotowania układu pomiarowego ze zwężką

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04008-03:1992 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Pobieranie próbek -- Wytyczne stosowania zwężek do pobierania próbek powietrza atmosferycznego (imisja)
Data publikacji 25-09-1992
Data wycofania 14-11-2012
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 280, Jakości Powietrza
ICS 13.040.20