PN-Z-04007-05:1986 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości ozonu -- Oznaczanie ozonu w powietrzu atmosferycznym (imisja) metodą spektrofotometryczną

Zakres

Metoda polega na reakcji ozonu z eugenolem, absorpcji wydzielonego formaldehydu w wodzie destylowanej i utworzeniu barwnego związku kompleksowego w wyniku reakcji formaldehydu ze związkami chlorosulfortęciowymi i chlorowodorkiem p-rozaniliny. Intensywność barwy tego kompleksu jest proporcjonalna do stężenia formaldehydu i jest mierzona metodą fotokolorymetryczną. Podano najmniejszą ilość ozonu jaka może być oznaczona tą metodą (w tablicy), aparaturę i przyrządy, odczynniki i roztwory, pobieranie próbek powietrza, przygotowanie skali wzorców i sporządzanie krzywej wzorcowej, wykonanie oznaczania, obliczanie wyników oznaczania

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04007-05:1986 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości ozonu -- Oznaczanie ozonu w powietrzu atmosferycznym (imisja) metodą spektrofotometryczną
Data publikacji 26-03-1986
Data wycofania 10-10-2011
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 280, Jakości Powietrza
ICS 13.040.20