PN-Z-04005-04:1987 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości alkaliów -- Oznaczanie wodorotlenku potasowego na stanowiskach pracy metodą potencjometryczną

Zakres

Metoda jest stosowana do badania powietrza na stanowiskach pracy przy kontroli warunków sanitarno - higienicznych. Metody nie stosuje się, jeżeli próbka powietrza zawiera inne wodorotlenki lub kwasy. Najmniejsza ilość wodorotlenku potasu jaka może być oznaczona wynosi 0,13 miligrama w litrze powietrza. Metoda polega na pochłonięciu wodorotlenku potasowego przez mieszaninę roztworów kwasu benzoesowego i nadchloranu potasu lub sodu i oznaczaniu zawartości wodorotlenku potasu metodą potencjometryczną. Podano wytyczne ogólne dotyczące szkła laboratoryjnego i przygotowania roztworów, aparaturę i przyrządy, odczynniki i roztwory, pobieranie próbek, przygotowanie skali wzorców i sporządzanie krzywej wzorcowej, wykonanie oznaczania, obliczanie wyniku oznaczania

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04005-04:1987 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości alkaliów -- Oznaczanie wodorotlenku potasowego na stanowiskach pracy metodą potencjometryczną
Data publikacji 04-12-1987
Data wycofania 27-11-2012
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30