PN-Z-04005-02:1984 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości alkalii -- Oznaczanie wodorotlenku sodowego na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną

Zakres

Metoda jest stosowana do badania powietrza na stanowiskach pracy przy kontroli warunków sanitarno - higienicznych. Najmniejsza ilość wodorotlenku sodu jaka może być oznaczona wynosi 0,26 miligrama na metr sześcienny powietrza. Metoda polega na pochłonięciu wodorotlenku sodowego w wodzie i kolorymetrycznym oznaczeniu w obecności błekitu bromotymolowego. Podano aparaturę i przyrządy, odczynniki i roztwory, pobieranie próbek, przygotowanie skali wzorców i sporządzanie krzywej wzorcowej, wykonanie oznaczania, obliczanie wyników

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04005-02:1984 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości alkalii -- Oznaczanie wodorotlenku sodowego na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną
Data publikacji 07-03-1984
Data wycofania 07-07-2015
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30