PN-Z-04002-06:1974 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania fizycznych własności pyłów -- Oznaczanie kąta zwilżania pyłu

Zakres

Metodę stosuje się do określania kąta zwilżania (Θ) w całym zakresie zwilżalności (0° ≤ Θ ≤ 180°) pyłów, które nie reagują chemicznie z cieczą badaną lub próbną, nie rozpuszczają się w tych cieczach oraz nie pęcznieją pod ich wpływem. Ponadto metoda ta jest stosowana do pyłów, które z cieczą próbną lub badaną nie tworzą ogniwa. Metodą tą nie można oznaczać kąta zwilżania pyłu, gdy zachodzi zjawisko podane w 6i).

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04002-06:1974 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania fizycznych własności pyłów -- Oznaczanie kąta zwilżania pyłu
Data publikacji 29-06-1974
Data wycofania 13-08-2015
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 280, Jakości Powietrza
ICS 13.040.01