PN-Z-04002-05:1974 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania fizycznych własności pyłów -- Oznaczanie średniej porowatości i średniego kinetycznego wymiaru cząstek pyłu

Zakres

Metodę stosuje się do oznaczania średniej porowatości i średniego kinetycznego wymiaru cząstek pyłu o liniowych wymiarach projekcyjnych (mikroskopowych) nie większych niż 200 μm i o kształcie geometrycznie nieokreślonym, ponadto niezbyt wydłużonych i nie blaszkowatych (stosunek największego płaskiego wymiaru projekcyjnego do takiego samego prostopadłego do niego wymiaru najmniejszego nie może przekraczać liczby 2). Średnia porowatość cząstek pyłu (βc) jest nieoznaczalna tą metodą gdy obliczony wg 4 wynik jest większy lub równy 1.

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04002-05:1974 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania fizycznych własności pyłów -- Oznaczanie średniej porowatości i średniego kinetycznego wymiaru cząstek pyłu
Data publikacji 29-06-1974
Data wycofania 13-08-2015
Liczba stron 1
Grupa cenowa A
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 280, Jakości Powietrza
ICS 13.040.01