PN-Z-04002-03:1974 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania fizycznych własności pyłów -- Oznaczanie średniej masy i średniego statycznego objętościowego wymiaru cząstek pyłu

Zakres

Metodę stosuje się do oznaczania średniej masy i średniego statycznego objętościowego wymiaru cząstek pyłu o projekcyjnych liniowych wymiarach 0,1 ÷ 100 µm. Badane pyły nie mogą reagować chemicznie że stosowaną cieczą sedymentacyjną ani też rozpuszczać się w niej lub pęcznieć.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04002-03:1974 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania fizycznych własności pyłów -- Oznaczanie średniej masy i średniego statycznego objętościowego wymiaru cząstek pyłu
Data publikacji 29-06-1974
Data wycofania 13-08-2015
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 280, Jakości Powietrza
ICS 13.040.01