PN-Z-02024:1998 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Oznaczanie czasu przebicia węgli aktywnych lub sorbentów wobec chloropikryny

Zakres

Wprowadzono ujednoliconą metodę oznaczania czasu przebicia sorbentów węglowych wobec chloropikryny. Zamieszczono rysunek stanowiska pomiarowego. Podano sposób wykonania, oznaczania i oceny pomiaru

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-02024:1998 - wersja polska
Tytuł Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Oznaczanie czasu przebicia węgli aktywnych lub sorbentów wobec chloropikryny
Data publikacji 12-01-1998
Data wycofania 26-09-2007
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ICS 13.340.30