PN-Z-02019:1998 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Pochłaniacze i filtropochłaniacze -- Oznaczanie czasu przebicia wobec dwutlenku azotu

Zakres

Ustalono metodę oznaczania czasu przebicia dwutlenku azotu przez filtry i filtropochłaniacze, polegające na przepuszczaniu przez element badany mieszaniny powietrza i dwutlenku azotu do czasu zmiany barwy roztworu wksaźnikowego umieszczonego za badanym elementem oczyszczającym

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-02019:1998 - wersja polska
Tytuł Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Pochłaniacze i filtropochłaniacze -- Oznaczanie czasu przebicia wobec dwutlenku azotu
Data publikacji 12-01-1998
Data wycofania 26-09-2007
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ICS 13.340.30