PN-Z-02015:1994 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 404:1999 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Sprzęt ochrony układu oddechowego stosowany w środowisku powietrznym -- Filtropochłaniacz ucieczkowy tlenku węgla -- Wymagania i badania

Zakres

Podano wymagania w zakresie budowy, właściwości materiałów - wyglądu zewnętrznego, szczelności, odporności mechanicznej i na uderzenia siły oderwania połączeń taśmy nośnej, siły otwarcia puszki zewnętrznej, szczelności zaworu wydechowego, oporu wdechu i wydechu, czasu ochronnego działania, skuteczności filtracji, temperatuty powietrza wdychanego. Opisano 14 metod badań. Podano wymagania w zakresie pakowania, przechowywania i transportu

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-02015:1994 - wersja polska
Tytuł Sprzęt ochrony układu oddechowego stosowany w środowisku powietrznym -- Filtropochłaniacz ucieczkowy tlenku węgla -- Wymagania i badania
Data publikacji 22-12-1994
Data wycofania 27-05-1999
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ICS 13.340.30
Zastąpiona przez PN-EN 404:1999 - wersja polska