PN-Z-02014-05:1992 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Sprzęt ochrony układu oddechowego stosowany w środowisku powietrznym -- Półmaski filtrujące i filtry -- Kontrola jakości

Zakres

Norma jest stosowana do oceny wyrobów w celu atestacji lub dopuszczenia do użytkowania, a także do rozliczeń między producentem i odbiorcą. Podano program badań dla badań laboratoryjnych, odbiorczych oraz oddzielnie dla badań laboratoryjnych i odbiorczych: wielkość, skład partii, sposób pobierania próbek, poziom kontroli, wadliwość dopuszczalną, stosowanie planu badań, ocena wyników badań.

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-02014-05:1992 - wersja polska
Tytuł Sprzęt ochrony układu oddechowego stosowany w środowisku powietrznym -- Półmaski filtrujące i filtry -- Kontrola jakości
Data publikacji 26-06-1992
Data wycofania 22-02-2001
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ICS 13.340.30