PN-Z-02014-02:1992 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 143:1996 - wersja polska

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Sprzęt ochrony układu oddechowego stosowany w środowisku powietrznym -- Półmaski filtrujące i filtry -- Znakowanie, napisy informacyjne i instrukcje użytkowania

Zakres

Podano zasady znakowania wyrobów i opakowań, sposób budowy napisów informacyjnych w tym miejsce napisu, informacje handlowe, informacje dotyczące stosowania wyrobu oraz sposób budowy instrukcji użytkowania

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-02014-02:1992 - wersja polska
Tytuł Sprzęt ochrony układu oddechowego stosowany w środowisku powietrznym -- Półmaski filtrujące i filtry -- Znakowanie, napisy informacyjne i instrukcje użytkowania
Data publikacji 26-06-1992
Data wycofania 09-12-1999
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ICS 13.340.30
Zastąpiona przez PN-EN 143:1996 - wersja polska