PN-Z-02010-17:1987 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Sprzęt indywidualnej ochrony dróg oddechowych stosowany w środowisku powietrznym -- Metody badań -- Oznaczanie czasu ochronnego działania elementów pochłaniających i filtropochłaniających wobec amoniaku

Zakres

Metoda polega na przepuszczaniu mieszaniny powietrza i amoniaku przez element pochłaniający lub filtropochłaniacz aż do przebicia pochłaniacza przez amoniak. Podano odczynniki i roztwory, aparaturę i przyrządy, skalowanie reometrów, przygotowanie aparatury, warunki oznaczania i oznaczanie czasu ochronnego działania pochłaniaczy wobec amoniaku, wynik końcowy oznaczania

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-02010-17:1987 - wersja polska
Tytuł Sprzęt indywidualnej ochrony dróg oddechowych stosowany w środowisku powietrznym -- Metody badań -- Oznaczanie czasu ochronnego działania elementów pochłaniających i filtropochłaniających wobec amoniaku
Data publikacji 06-07-1987
Data wycofania 05-11-2012
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ICS 13.340.30