PN-Z-02010-15:1987 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Sprzęt indywidualnej ochrony dróg oddechowych stosowany w środowisku powietrznym -- Metody badań -- Metoda wyznaczania wskaźnika filtracji przy użyciu cząstek chlorku sodu

Zakres

Opisano metodę wyznaczania wskaźnika filtracji półmasek przeciwpyłowych i filtrów przeciwpyłowych. Podano zasadę metody, przedstawiono schemat stanowiska pomiarowego, opisano aparaturę i przyrządy, odczynniki, wyznaczanie wskaźnika filtracji oraz obliczanie wyników. Podano czułość metody.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-02010-15:1987 - wersja polska
Tytuł Sprzęt indywidualnej ochrony dróg oddechowych stosowany w środowisku powietrznym -- Metody badań -- Metoda wyznaczania wskaźnika filtracji przy użyciu cząstek chlorku sodu
Data publikacji 27-03-1987
Data wycofania 22-01-2004
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ICS 13.340.30