PN-Z-02010-11:1986 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Sprzęt indywidualnej ochrony dróg oddechowych stosowany w środowisku powietrznym -- Metody badań -- Oznaczanie czasu ochronnego działania elementów pochłaniających i filtropochłaniających wobec dwutlenku siarki

Zakres

Podano zasadę metody, stosowane odczynniki i roztwory, aparaturę i przyrządy, warunki i wykonanie oznaczania oraz obliczanie wyników badań

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-02010-11:1986 - wersja polska
Tytuł Sprzęt indywidualnej ochrony dróg oddechowych stosowany w środowisku powietrznym -- Metody badań -- Oznaczanie czasu ochronnego działania elementów pochłaniających i filtropochłaniających wobec dwutlenku siarki
Data publikacji 30-06-1986
Data wycofania 02-12-2011
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ICS 13.340.30