PN-Z-02010-09:1985 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Sprzęt indywidualnej ochrony dróg oddechowych stosowany w środowisku powietrznym -- Metody badań -- Oznaczanie czasu ochronnego działania elementów pochłaniających i filtropochłaniających wobec toluenu

Zakres

Opisano metodę polegającą na przepuszczaniu przez element pochłaniający lub filtropochłaniający mieszaniny powietrza i toluenu o założonym stężeniu, aż do zmiany barwy roztworu wskaźnikowego z bezbarwnej na żółtą. Podano odczynniki i roztwory, aparaturę, przyrządy, skalowanie reometrów oraz sposób wykonania oznaczania

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-02010-09:1985 - wersja polska
Tytuł Sprzęt indywidualnej ochrony dróg oddechowych stosowany w środowisku powietrznym -- Metody badań -- Oznaczanie czasu ochronnego działania elementów pochłaniających i filtropochłaniających wobec toluenu
Data publikacji 20-08-1985
Data wycofania 06-03-2012
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ICS 13.340.30