PN-Z-02010-03:1987 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Sprzęt indywidualnej ochrony dróg oddechowych stosowany w środowisku powietrznym -- Metody badań -- Schematy aparatury pomiarowej do oznaczania czasu ochronnego działania materiałów pochłaniających

Zakres

Przedstawiono na schematach zestawienie aparatury i przyrządów. Podano określenie materiału pochłaniającego, pozostałe określenia wg PN-77/Z-02005.01 oraz PN-80/Z-02008.01. Opisano sposób przygotowania próbki do badań, rurek pomiarowych oraz skalowanie reometrów

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-02010-03:1987 - wersja polska
Tytuł Sprzęt indywidualnej ochrony dróg oddechowych stosowany w środowisku powietrznym -- Metody badań -- Schematy aparatury pomiarowej do oznaczania czasu ochronnego działania materiałów pochłaniających
Data publikacji 01-10-1987
Data wycofania 05-11-2012
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ICS 13.340.30