PN-Z-02010-02:1985 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Sprzęt indywidualnej ochrony dróg oddechowych stosowany w środowisku powietrznym -- Metody badań -- Schematy aparatury pomiarowej do oznaczania czasu ochronnego działania elementów pochłaniających i filtropochłaniających

Zakres

Przedstawiono na rysunkach zestawienie aparatury i przyrządów, podano sposób przygotowania aparatury oraz skalowania reometrów

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-02010-02:1985 - wersja polska
Tytuł Sprzęt indywidualnej ochrony dróg oddechowych stosowany w środowisku powietrznym -- Metody badań -- Schematy aparatury pomiarowej do oznaczania czasu ochronnego działania elementów pochłaniających i filtropochłaniających
Data publikacji 20-08-1985
Data wycofania 06-03-2012
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ICS 13.340.30