PN-Z-01004:1999 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Jednostki miar

Zakres

Podano jednostki miar i ich oznaczenia, których należy używać do zapisu wyników pomiarów wielkości charakteryzujących jakość powietrza

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-01004:1999 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Jednostki miar
Data publikacji 27-05-1999
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 280, Jakości Powietrza
Zastępuje PN-Z-01001-09:1984 - wersja polska
ICS 01.060, 13.040.01