PN-Z-01003-02:1984 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Klasyfikacja -- Klasyfikacja emisji ze źródeł zanieczyszczenia atmosfery

Zakres

Przedmiotem niniejszego arkusza normy jest klasyfikacja emisji (wydalania substancji zanieczyszczających atmosferę, ze źródeł zanieczyszczenia atmosfery, wg czterech kryteriów:
- stanu skupienia substancji zanieczyszczających atmosferę,
- rodzaju chemicznych substancji zanieczyszczających atmosferę,
- wymiar cząstek substancji zanieczyszczających atmosferę,
- masy substancji zanieczyszczających atmosferę, emitowanych w ciągu doby. Nie obejmuje ona emisji substancji promieniotwórczych i biologicznych. Dopuszcza się, w przypadku sporządzania innych wzorów sprawozdań dotyczących emisji w przedsiębiorstwach, stosowanie innych rodzajów klasyfikacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-01003-02:1984 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Klasyfikacja -- Klasyfikacja emisji ze źródeł zanieczyszczenia atmosfery
Data publikacji 29-10-1984
Data wycofania 13-08-2015
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 280, Jakości Powietrza
ICS 13.040.40