PN-W-89511:1997 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Elektroenergetyczne przyłącza nabrzeżowe w portach morskich i śródlądowych -- Ogólne wymagania i badania

Zakres

Podano podział na trzy rodzaje - w zależności od miejsca i sposobu instalowania oraz dwa typy w zależności od budowy. Określono wartości znamionowe parametrów elektrycznych. Podano wymagania w zakresie struktury i doboru wyposażenia, ochrony przeciwporażeniowej, budowy instalacji oraz warunki wykonania i instalowania. Ustalono zakres i metody badań odbiorczych. Określono również sposób znakowania

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-W-89511:1997 - wersja polska
Tytuł Elektroenergetyczne przyłącza nabrzeżowe w portach morskich i śródlądowych -- Ogólne wymagania i badania
Data publikacji 28-10-1997
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 18, Statków i Techniki Morskiej
ICS 93.140