PN-W-89508:1997 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Statki taboru technicznego -- Skrzynie akumulatorowe -- Wymagania i badania

Zakres

Ustalono podział skrzyń na rodzaje ze względu na rodzaj podstawowego materiału konstrukcyjnego, odmiany ze względu na miejsce instalowania oraz wielkości ze względu na ilość przechowywanych akumulatorów. Podano oznaczenie. Ustalono wymagania materiałowe, wytrzymałość na czynniki mechaniczne i odporność na warunki środowiskowe. Określono zakres i metody badań oraz cechowanie - w tym oznakowanie ostrzegawcze

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-W-89508:1997 - wersja polska
Tytuł Statki taboru technicznego -- Skrzynie akumulatorowe -- Wymagania i badania
Data publikacji 28-10-1997
Data wycofania 23-08-2007
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 18, Statków i Techniki Morskiej
ICS 47.020.60