PN-W-89505:1997 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Podwodne oświetlenie dla nurków -- Reflektory przenośne -- Wymagania i badania

Zakres

Podano podział na rodzaje, typy i klasy oraz sposób oznaczania. Określono podstawowe wymagania w zakresie budowy i zabezpieczeń przed porażeniem elektrycznym. Ustalono ogólne wymagania materiałowe oraz parametry techniczne stanowiące o walorach użytkowych i cechach eksploatacyjnych. Ustalono program i zakresy badań oraz podano ich opis

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-W-89505:1997 - wersja polska
Tytuł Podwodne oświetlenie dla nurków -- Reflektory przenośne -- Wymagania i badania
Data publikacji 11-08-1997
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 18, Statków i Techniki Morskiej
ICS 97.220.40