PN-W-50010:1994 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Pasy ratunkowe dla żeglugi morskiej -- Wymagania i badania

Zakres

Podano wymagania i badania dla pasów ratunkowych z tworzyw sztucznych z wyjątkiem pasów pneumatycznych, wchodzących w skład wyposażenia ratunkowego statków morskich. W podziale podano dwa typy dla dzieci i dla dorosłych oraz trzy wielkości tylko dla dzieci. Norma obejmuje wymagania ujęte w dokumentach Międzynarodowej Organizacji Morskiej IMO dotyczących bezpieczeństwa życia na morzu i stanowi kompilację wymagań SOLAS 74, RES. A. 603, Res. A. 658 i Res. A. 689 dla pasów ratunkowych wg przedmiotu normy

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-W-50010:1994 - wersja polska
Tytuł Pasy ratunkowe dla żeglugi morskiej -- Wymagania i badania
Data publikacji 15-12-1994
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 18, Statków i Techniki Morskiej
Zastępuje PN-W-50010:1988 - wersja polska
ICS 47.080