PN-W-47045:1996 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Statki żeglugi śródlądowej -- Znaki sygnalizacji wzrokowej -- Wymagania

Zakres

Podano podział na pięć rodzajów w zależności od kształtu i kierunku zawieszenia. Określono wymagania dotyczące kształtu, wymiarów, barw, materiału i wykonania. Ustalono rozwiązanie konstrukcyjne odwzorowujące określone w przepisach żeglugowych bryły za pomocą wzajemnie prostopadłych płaszczyzn oraz elementów łączących płaszczyzny. Określono również rozwiązania zaczepów do zawieszania znaków w układach sygnalizacyjnych

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-W-47045:1996 - wersja polska
Tytuł Statki żeglugi śródlądowej -- Znaki sygnalizacji wzrokowej -- Wymagania
Data publikacji 05-02-1996
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 18, Statków i Techniki Morskiej
ICS 47.060