PN-V-95000:1997 - wersja polska

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN
Kompasy magnetyczne -- Systemy elektromagnetycznej kompensacji dewiacji -- Ogólne wymagania i badania

Zakres

Podano ogólne wymagania techniczne dotyczące okrętowych systemów elektromagnetycznej kompensacji dewiacji dla kompasów magnetycznych. Podano ogólne kryteria dotyczące zakresu stosowania systemów, warunków ich funkcjonowania i kompatybilności, zachowania dokładności wyznaczania kierunku przez kompasy magnetyczne. Określono program i metody badań

* wymagane pola

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-V-95000:1997 - wersja polska
Tytuł Kompasy magnetyczne -- Systemy elektromagnetycznej kompensacji dewiacji -- Ogólne wymagania i badania
Data publikacji 17-11-1997
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 177, Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
ICS 47.020.70