PN-V-90002:1999 - wersja polska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Cyfrowe łańcuchy telefoniczne -- Wymagania i metoda pomiaru wyrazistości logatomowej

Zakres

Określono wymagania dotyczące wyrazistości mowy przesyłanej cyfrowymi łańcuchami telefonicznymi oraz przedstawiono metodę subiektywnego pomiaru wyrazistości logatomowej

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-V-90002:1999 - wersja polska
Tytuł Cyfrowe łańcuchy telefoniczne -- Wymagania i metoda pomiaru wyrazistości logatomowej
Data publikacji 07-01-1999
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 176/PK 5, Sprzętu Radiotechnicznego, Środków Łączności, Specjalnych Urządzeń Elektrotechnicznych, Techniki Świetlnej oraz Systemów i Środków Informatyki
ICS 33.040.01