PN-V-84026:2002 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Jednostki pływające marynarki wojennej -- Końcówki kablowe przewodów do zasilania z sieci brzegowej -- Wymagania

Zakres

Określono wymagania dotyczące końcówek kablowych przewodów do zasilania z sieci brzegowej jednostek marynarki wojennej wyposażonych w sieci elektroenergetyczne o napięciu 440 V i częstotliwości 60 Hz. Podano typy, materiał oraz konstrukcję koncówek kablowych

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-V-84026:2002 - wersja polska
Tytuł Jednostki pływające marynarki wojennej -- Końcówki kablowe przewodów do zasilania z sieci brzegowej -- Wymagania
Data publikacji 18-10-2002
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 177, Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
Wprowadza STANAG 4143:1976 [MOD]
ICS 47.020.60, 95.020