PN-V-84005:1998 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Okrętowe przyłącza gazowe na ciśnienie nominalne do 40 MPa -- Klasyfikacja i ogólne wymagania konstrukcyjne

Zakres

Ustalono trzy typy oraz dwie odmiany okrętowych przyłączy, przeznaczonych do przyjmowania i wydawania gazów sprężonych: tlenu i helu (do 20 MPa) oraz powietrza i azotu (do 40 MPa). Określono ogólne zasady konstrukcji przyłączy oraz podstawowe wymiary końcówek przyłączeniowych oraz rodzaj materiału służącego do wykonania elementów przyłączy

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-V-84005:1998 - wersja polska
Tytuł Okrętowe przyłącza gazowe na ciśnienie nominalne do 40 MPa -- Klasyfikacja i ogólne wymagania konstrukcyjne
Data publikacji 10-12-1998
Data wycofania 16-04-2007
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 176, Techniki Wojskowej i Zaopatrzenia
ICS 47.020.99