PN-V-82043:2004 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Wojskowe statki powietrzne -- Układy sterowania lotem załogowych statków powietrznych -- Wymagania ogólne dotyczące projektowania, montażu i badania

Zakres

Określono ogólne wymagania dotyczące eksploatacji, projektowania, konstrukcji i jakości układów sterowania lotem wojskowych załogowych statków powietrznych, obejmujących wszystkie elementy używane do przekazywania rozkazów sterowania lotem od pilota lub innych źródeł do odpowiednich urządzeń przetwarzających je na siły i momenty sił. W wyniku rozkazów sterowania lotem następuje sterowanie położeniem, prędkością i parametrami lotu oraz konfiguracją aerodynamiczną i wariantami konstrukcyjnymi statku powietrznego. Podano wymagania dotyczące elementów wchodzących w skład układu sterowania takich jak sterownice pilota, wyświetlacze i logiczne przełączniki, przetworniki, czujniki sygnałów aerodynamicznych i dynamicznych, generatory sygnałów, urządzenia testujące, urządzenia transmitujące, urządzenia uruchamiające, linie przekazujące sygnały sterowania lotem. Nie uwzględniono powierzchni aerodynamicznych, silników, wirników śmigłowców, urządzeń przeciwpożarowych, monitorów załogi i do sterowania lotem

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-V-82043:2004 - wersja polska
Tytuł Wojskowe statki powietrzne -- Układy sterowania lotem załogowych statków powietrznych -- Wymagania ogólne dotyczące projektowania, montażu i badania
Data publikacji 19-08-2004
Data wycofania 01-09-2015
Liczba stron 76
Grupa cenowa W
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 177, Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
Wprowadza MIL-F-9490D:1992 [MOD]
ICS 49.020, 95.020