PN-V-82002:1998 - wersja polska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Czujniki położenia kątowego i prędkości kątowej statku powietrznego -- Ogólne wymagania i metody badań

Zakres

Podano ogólne wymagania i metody badań czujników położenia kątowego i czujników prędkości kątowej statku powietrznego, stanowiących wyposażenie cywilnych i wojskowych statków powietrznych. Podano sposoby wyznaczania parametrów statycznych i dynamicznych charakterystyk tych czujników oraz metody określania wpływów czynników zakłócających

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-V-82002:1998 - wersja polska
Tytuł Czujniki położenia kątowego i prędkości kątowej statku powietrznego -- Ogólne wymagania i metody badań
Data publikacji 28-12-1998
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 176/PK 6, Uzbrojenia i Sprzętu Lotnictwa Wojskowego
ICS 49.090, 95.020