PN-V-04066:2009 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Technika wojskowa -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Wytyczne badań odporności systemów uzbrojenia na zagrożenie promieniowaniem elektromagnetycznym (HERO)

Zakres

Przedstawiono rodzaje zagrożeń systemów uzbrojenia powodowanych oddziaływaniem pola elektromagnetycznego (HERO). Opisano metody badań odporności systemów uzbrojenia, w tym systemów uzbrojenia zawierających elektryczne urządzenia inicjujące (EED), na oddziaływanie pola elektromagnetycznego

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-V-04066:2009 - wersja polska
Tytuł Technika wojskowa -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Wytyczne badań odporności systemów uzbrojenia na zagrożenie promieniowaniem elektromagnetycznym (HERO)
Data publikacji 24-04-2009
Data wycofania 01-09-2015
Liczba stron 91
Grupa cenowa X
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 177, Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
Wprowadza MIL-HDBK-240:2002 [MOD]
ICS 95.020, 33.100.20