PN-V-04007:1997 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona gleby przed zanieczyszczeniem -- Badanie zawartości ropy naftowej i jej składników -- Oznaczanie zawartości niepolarnych węglowodorów alifatycznych metodą spektrometrii w podczerwieni

Zakres

Określono wymagania dotyczące badania zawartości ropy naftowej i produktów ropopochodnych (RNPR) w glebie metodą spektrometrii w podczerwieni wraz z metodą pobierania próbek gleby do analizy

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-V-04007:1997 - wersja polska
Tytuł Ochrona gleby przed zanieczyszczeniem -- Badanie zawartości ropy naftowej i jej składników -- Oznaczanie zawartości niepolarnych węglowodorów alifatycznych metodą spektrometrii w podczerwieni
Data publikacji 21-05-1997
Data wycofania 17-12-2012
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 176, Techniki Wojskowej i Zaopatrzenia
ICS 13.080.01