PN-V-04002-4:1996 - wersja polska

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Mieszaniny pirotechniczne i wyroby pirotechniczne -- Trwałość fizyczna i chemiczna -- Badanie szczelności hermetycznych opakowań zawierających wyroby pirotechniczne

Zakres

Określono metodę badania szczelności hermetycznych opakowań zawierających wyroby pirotechniczne stosowaną w badaniach dopuszczeniowych i kwalifikacyjnych nowo opracowanych opakowań tego typu oraz w badaniach kontrolnych opakowań będących w eksploatacji

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-V-04002-4:1996 - wersja polska
Tytuł Mieszaniny pirotechniczne i wyroby pirotechniczne -- Trwałość fizyczna i chemiczna -- Badanie szczelności hermetycznych opakowań zawierających wyroby pirotechniczne
Data publikacji 30-12-1996
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 176/PK 1, Uzbrojenia Rakietowo-Artyleryjskiego, Broni Bliskiego Zasięgu i Amunicji oraz Metrologicznego Zabezpieczenia Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
ICS 71.100.30