PN-V-01023:2009 - wersja polska

Bez VAT: 103,10  PLN Z VAT: 126,81  PLN
Technika wojskowa -- Opakowania -- Terminologia

Zakres

Podano 186 terminów w języku polskim, angielskim i francuskim dotyczących typów opakowań i ich zawartości, materiałów opakowaniowych oraz znakowania materiałów przewożonych i przechowywanych. Zamieszczono indeksy alfabetyczne w językach polskim, angielskim i francuskim

* wymagane pola

Bez VAT: 103,10  PLN Z VAT: 126,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-V-01023:2009 - wersja polska
Tytuł Technika wojskowa -- Opakowania -- Terminologia
Data publikacji 20-04-2009
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 176/PK 7, Zaopatrywania Mundurowego, Żywnościowego oraz Materiałów Pędnych i Smarów
Wprowadza AAP-23 Ed.2:1992 [MOD]
ICS 01.040.95, 95.020