PN-T-86161:1991 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN
Metoda pomiaru nierównomierności prędkości w urządzeniach zapisujących i odczytujących dźwięk

Zakres

Norma dotyczy metody opartej na pomiarze wartości szczytowych z zastosowaniem krzywych ważących. Załączniki A i B zawierają uwagi wyjaśniające dotyczące drzenia i kołysania oraz szczegółów urządzenia pomiarowego

* wymagane pola

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-T-86161:1991 - wersja polska
Tytuł Metoda pomiaru nierównomierności prędkości w urządzeniach zapisujących i odczytujących dźwięk
Data publikacji 30-09-1991
Data wycofania 17-12-2012
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 105, Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
Wprowadza IEC 60386:1972 [IDT]
Zastępuje PN-T-86150-06:1979 - wersja polska
ICS 33.160.30