PN-T-86160-01:1990 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Systemy zapisu i odczytu dźwięku na taśmach magnetycznych -- Postanowienia i wymagania podstawowe

Zakres

Ustalono wymagania wymiarowe, mechaniczne i elektryczne taśm magnetycznych bez perforacji, czystych i zapisanych, jak również wymagania odnoszące się do urządzeń zapisu i odczytu tak w systemach szpulowych, jak kasetowych i cartidge. Określono metody pomiarowe i tolerancje niezbędne do zapewnienia wzajemnej wymienialności zapisów. Ustalono postanowienia i wymagania podstawowe. W załączniku A podano wyjaśnienia do systemu rysunkowego użytego w różnych arkuszach normy

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-T-86160-01:1990/Ap1:2000P - WYCOFANA

Informacje dodatkowe

Numer PN-T-86160-01:1990 - wersja polska
Tytuł Systemy zapisu i odczytu dźwięku na taśmach magnetycznych -- Postanowienia i wymagania podstawowe
Data publikacji 19-10-1990
Data wycofania 29-11-2010
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 105, Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
Wprowadza EN 60094-1:1993 [IDT], IEC 60094-1:1981 [IDT]
ICS 33.160.30
Elementy dodatkowe PN-T-86160-01:1990/Ap1:2000P, PN-T-86160-01:1990/Az1:1996/Ap1:2000P, PN-T-86160-01:1990/Az1:1996P