PN-T-86160-01:1990/Az1:1996 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Systemy zapisu i odczytu dźwięku na taśmach magnetycznych -- Postanowienia i wymagania podstawowe

Zakres

Ustalono metodę pomiaru nierównomierności prędkości przesuwu taśmy w urządzeniach zapisujących i odczytujących dźwięk. Ustalono maksymalne wartości nierównomierności prędkości przesuwu taśmy dla magnetofonów kasetowych powszechnego użytku i podano zwiększone wymagania dotyczące tego parametru dla innych magnetofonów

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-T-86160-01:1990/Az1:1996/Ap1:2000P - WYCOFANA

Informacje dodatkowe

Numer PN-T-86160-01:1990/Az1:1996 - wersja polska
Tytuł Systemy zapisu i odczytu dźwięku na taśmach magnetycznych -- Postanowienia i wymagania podstawowe
Data publikacji 30-12-1996
Data wycofania 29-11-2010
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 105, Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
Wprowadza EN 60094-1:1993/A1:1994 [IDT], IEC 60094-1:1981/AMD1:1994 [IDT]
ICS 33.160.30