PN-T-80150:1992 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60097:2002 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Obwody drukowane -- Systemy siatek

Zakres

Norma dotyczy systemów siatek obwodów drukowanych stosowanych dla zapewnienia zgodności między obwodami drukowanymi i elementami montowanymi na nich w punktach przecięcia siatki. Określono zastosowanie systemów siatek płytek drukowanych, zalecany system siatki i alternatywny system siatki. W załączniku informacyjnym podano zalecenia praktyczne przy stosowaniu siatki.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-T-80150:1992 - wersja polska
Tytuł Obwody drukowane -- Systemy siatek
Data publikacji 30-09-1992
Data wycofania 11-03-2002
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 293, Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
Wprowadza IEC 60097:1991 [IDT]
Zastępuje PN-T-80150:1985 - wersja polska
ICS 31.180
Zastąpiona przez PN-EN 60097:2002 - wersja polska