PN-T-42112:1993 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Technika informatyczna -- Kod 8-bitowy przeznaczony do wymiany informacji -- Budowa i zasady wdrażania

Zakres

W niniejszej normie określono kod 8-bitowy, który jest pochodnym i kompatybilnym 7-bitowego kodowanego zestawu znaków określonego w ISO/IEC 646. Cechy charakterystyczne tego kodu są także zgodne z technikami rozszerzania kodu określonymi w ISO 2022. W niniejszej normie określono kod 8-bitowy w wielu opcjach. Podano w niej także wytyczne jak dokonać wyboru opcji w celu zdefiniowania określonych wersji. Kod ten jest przeznaczony głównie do powszechnej wymiany informacji w 8-bitowym środowisku systemów przetwarzania danych i towarzyszących im urządzeń oraz w systemach transmisji danych. Wzięto także pod uwagę wymagania dotyczące znaków graficznych i funkcji sterujących w procesie przetwarzania danych. Kod zawiera 10 cyfr oraz 52 małe i wielkie litery alfabetu łacińskiego, może zawierać litery z akcentem, specjalne litery łacińskie i/lub litery jednego lub kilku alfabetów innych niż łacińskie.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-T-42112:1993 - wersja polska
Tytuł Technika informatyczna -- Kod 8-bitowy przeznaczony do wymiany informacji -- Budowa i zasady wdrażania
Data publikacji 09-11-1993
Data wycofania 02-11-2015
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 170, Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
Wprowadza ISO/IEC 4873:1991 [EQV]
Zastępuje PN-T-42112-01:1979 - wersja polska
ICS 35.040.10