PN-T-42107:1993/Az2:1996 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60950:2000 - wersja polska

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN
Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej i elektrycznych urządzeń techniki biurowej (Zmiana A2)

Zakres

Wprowadzono między innymi zmiany wymagań dotyczące: - kondensatorów połączonych z siecią zasilającą, - zabezpieczenia operatora przed kontaktem z częściami pod niebezpiecznym napięciem, - bezpiecznych obwodów bardzo niskiego oraz zmiany - warunków sprawdzania obwodów o ograniczonym prądzie i - metod sprawdzania wymagań konstrukcyjnych

* wymagane pola

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-T-42107:1993/Az2:1996 - wersja polska
Tytuł Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej i elektrycznych urządzeń techniki biurowej (Zmiana A2)
Data publikacji 05-12-1996
Data wycofania 03-12-2001
Liczba stron 82
Grupa cenowa X
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 183, Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
ICS 35.260, 35.020
Zastąpiona przez PN-EN 60950:2000 - wersja polska