PN-T-20001-03:1992 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Systemy przetwarzania informacji -- Współdziałanie systemów otwartych (OSI) -- Podstawowy model odniesienia -- Nazwy i adresacja

Zakres

W niniejszym arkuszu normy:
a) określono ogólne mechanizmy dotyczące nazw i adresacji, których celem jest identyfikacja i lokalizacja obiektów istniejących w OSIE,
b) określono stosowanie tych mechanizmów w ramach struktury warstwowej Podstawowego Modelu Odniesienia.
W niniejszym arkuszu normy rozszerzono koncepcje i zasady określone w ISO 7498, ale nie może być on traktowany jako specyfikacja implementacji ani też stanowić podstawy do oceny zgodności istniejących implementacji. Konkretna postać nazw i adresów nie jest przedmiotem rozważań zawartych w niniejszym arkuszu.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-T-20001-03:1992 - wersja polska
Tytuł Systemy przetwarzania informacji -- Współdziałanie systemów otwartych (OSI) -- Podstawowy model odniesienia -- Nazwy i adresacja
Data publikacji 23-12-1992
Data wycofania 18-12-2012
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 171, Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ICS 01.040.35, 35.100.01