PN-T-06256-10:1993 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Urządzenia i systemy elektroakustyczne wysokiej wierności odtwarzania -- Minimalne wymagania techniczne -- Słuchawki nagłowne

Zakres

Określono minimalne wymagania dla parametrów słuchawek oraz słuchawek nagłownych przeznaczonych do współpracy ze sprzętem elektroakustycznym powszechnego użytku o wysokiej wierności odtwarzania. Postanowienia normy stosuje się do słuchawek nagłównych i słuchawek wyposażonych w urządzenia dodatkowe, jeżeli istnieją, takie jak wzmacniacze wstępne, okablowanie, układy bierne, łącza na podczerwieni lub inne elementy, stanowiące ich integralną cześć

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-T-06256-10:1993 - wersja polska
Tytuł Urządzenia i systemy elektroakustyczne wysokiej wierności odtwarzania -- Minimalne wymagania techniczne -- Słuchawki nagłowne
Data publikacji 29-03-1993
Data wycofania 27-10-2015
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 103, Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
Wprowadza IEC 60581-10:1986 [IDT]
ICS 33.160.50