PN-T-06256-04:1990 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Urządzenia i systemy elektroakustyczne wysokiej wierności odtwarzania -- Minimalne wymagania techniczne -- Urządzenia do magnetycznego zapisywania i odczytywania

Zakres

Podano minimalne wymagania dla urządzeń zapisujących i odczytujących dźwięk na taśmie magnetycznej przeznaczonych do stosowania w domowych urządzeniach powszechnego użytku o wysokiej jakości zapisu i odtwarzania dźwięku

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-T-06256-04:1990 - wersja polska
Tytuł Urządzenia i systemy elektroakustyczne wysokiej wierności odtwarzania -- Minimalne wymagania techniczne -- Urządzenia do magnetycznego zapisywania i odczytywania
Data publikacji 30-06-1990
Data wycofania 29-10-2009
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 103, Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
Wprowadza IEC 60581-4:1979 [IDT]
Zastępuje PN-T-86150-03:1979 - wersja polska
ICS 33.160.30