PN-T-06256-02:1993 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Urządzenia i systemy elektroakustyczne wysokiej wierności odtwarzania -- Minimalne wymagania techniczne -- Tunery FM

Zakres

Ustalono wymagania dotyczące wartości parametrów tunerów fm, do odbioru transmisji radiofonicznych z modulacją częstotliwości, przeznaczonych głównie do stosowania w domowych systemach o wysokiej wierności odtwarzania dźwięku

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-T-06256-02:1993 - wersja polska
Tytuł Urządzenia i systemy elektroakustyczne wysokiej wierności odtwarzania -- Minimalne wymagania techniczne -- Tunery FM
Data publikacji 29-03-1993
Data wycofania 27-10-2015
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 103, Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
Zastępuje PN-T-06251-06:1980 - wersja polska
ICS 33.160.20